Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej zawiadamia o rozpoczynającym się w dniu 26 kwietnia 2013r. szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych pochodzących z terenu Miasta Krosna.

W związku z tym prosimy osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą o dostarczenie wymaganych dokumentów do MOPR, ul. Piastowska 58 (pokój 46) do dnia 19 kwietnia 2013r.

Czytaj więcej…

W dniu 29-03-2013r. (Wielki Piątek)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Krośnie
pracuje w godzinach
7.30-12.00

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy domowej mieszkających w Krośnie

 w Dziale Interwencji Kryzysowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie ul. Legionów 8 (I piętro) pokój 22

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie, które odbędzie się 

06.05.14r. (wtorek) o godz. 10:00

Grupa wsparcia:

  • Pomaga wyjść z izolacji
  • Wzmacnia szacunek do samej siebie
  • Poszerza wiedzę o procedurach prawnych i możliwościach pomocy psychologicznej socjalnej i medycznej
  • Ułatwia uczestniczkom dzielić się swoimi doświadczeniami
  • Pozwala wspierać się w sytuacjach kryzysowych

Udział w grupie jest bezpłatny!!!

 

Informacja i zapisy pod numerem tel. 13 420 26 87

do 30.04.14r.

 

Pytania kierować – dik@moprkrosno.pl

Komunikat dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników
Strona główna Wsparcie dla rodzin z dziećmiŚwiadczenia rodzinneKOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHKomunikat dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osó o znacznym stopniu niepełnosprawności.– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełno­sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast