Skip to main content

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

 

Czytaj więcej…

Krosno, dnia 16 grudnia 2014 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie
– zostali wybrani i będą zatrudnieni:

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.
 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 7

Czytaj więcej…

Fundacja Eco Textilz siedzibą w Skarżysku Kamiennej od października 2013 r. prowadzi ogólnopolską kampanię „ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”. Fundacja przekazuje potrzebującym specjalne trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy zostało podarowane blisko 200 tego typu pojazdów.
            W pierwszej kolejności zostaną przekazane trójkołowe rowery rehabilitacyjne osobom, którym przyznane zostanie dofinansowanie na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W takich przypadkach Fundacja pokryje część kosztów zakupu roweru, leżącą po stronie osoby niepełnosprawnej. W przypadku braku dofinansowania z PFRON Fundacja zobowiązuje się pokryć 70% kosztów zakupu roweru.
            W wyjątkowych sytuacjach Fundacja z własnych środków finansuje zakup roweru rehabilitacyjnego, pokrywa również koszt transportu.
            W drugiej kolejności będzie w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

Czytaj więcej…

PRZEDSIĘBIORCO! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy! Chcąc propagować model dużej rodziny oraz budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin wielodzietnych zapraszamy prywatne firmy do włączenia się w ogólnopolski Program „Karta Dużej Rodziny” oraz przedstawienie swoich ofert które dawałyby możliwość korzystania z ulg i zniżek za towary lub świadczone przez Państwa usługi.

 

Czytaj więcej…