Skip to main content
Z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Termin składania wniosków do 15 września br. 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r., pod poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Czytaj więcej…

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy  świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 20 w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

MOPR. 1162-1/2/13                                                                                             

                                                                                              Krosno, dnia 15 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej „Ogródek Jordanowski”, działającej na terenie Gminy Krosno.

 

Czytaj więcej…

Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR.                                                                                              

                                                                                              Krosno, dnia 13 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w Dzielnicowych Domach Ludowy – Polanka oraz w  „Puchatek”, działających na terenie Gminy Krosno.

Czytaj więcej…

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Krosno.

 Praca na umowę- zlecenie w wymiarze 40 h w miesiącu, w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2014 r.

Liczba osób niezbędnych do wykonania zadań: 1

 
Miejsce wykonywania zadań:
 

1. Świetlica w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20, 38-400 Krosno.