Skip to main content

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw

Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie.

Czytaj więcej…

Niebieskie Wakacje

Podczas tegorocznych wakacji podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej w Ogródku Jordanowskim w Krośnie uczestniczą w cyklu spotkań z policjantami w ramach akcji profilaktycznej „Niebieskie Wakacje” organizowanej i realizowanej przy współpracy Świetlicy z Komendą Miejską Policji w Krośnie. Istota projektu zawarta jest w sposobie jego przeprowadzenia, aby przez alternatywne formy spędzania czasu i wspólną zabawę uczyć dzieci bezpiecznych zachowań. Zakładanym celem podejmowanych działań jest nabycie przez dzieci kompetencji związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością za swoje zachowanie. Projekt objęty jest honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krosna.

Czytaj więcej…

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie już po raz dziewiąty ogłasza i realizuje akcję pod hasłem "Pomóż dzieciom pzetrwać zimę". Bez wątpienia można powiedzieć, że działanie to wpisało się już w pocztenaszych zadań pomocowanych na trwałe, stało sę pewną tradycją, którą kultywyjemy od lat. Na podstawie tego czasu przekonaliśmy się, że akcja ta jest poprostu potrzebna mieszkańcom naszego miasta, że ciągle są wśród nas rodziny, a przedewszystkim dzieci- bo do nich adreswane są te gesty- które potrzebują wsparcia w tym ciężkim przecież okresie zimowym.

Czytaj więcej…