Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

W dniu 15 kwietnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzą akcję informacyjną na temat programu „Rodzina 500plus”, w związku z przysługującym od lipca 2019r. świadczeniem wychowawczym na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego.

 

Ponadto pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w godzinach od 10.00 do 12.00 w Sali konferencyjnej MOPR Krosno będą informować osoby zainteresowane o Programie „Mama 4+”, który adresowany jest do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały.

Ze względu na dni wolne w okresie Świątecznym w kwietniu 2019 r. wypłaty zasiłków dokonywane będą:

  • Zasiłek okresowy oraz dożywianie w dniach 11-12 kwietnia
  • Zasiłek stały 17-18 kwietnia

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, przekazujemy informacje o projekcie  „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” w Państwa siedzibie.

Font Resize