Skip to main content

Prezydent M. Krosna i Oddział Okręgowy TPD Krosno zapraszają
mieszkańców Krosna do udziału w zajęciach szkoleniowych dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą przez dwa dni a zrealizowane zostaną przez specjalistów w zakresie zdrowego żywienia i pielęgnacji osób niepełnosprawnych – przewlekle chorych oraz specjalistę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty edukacyjne są bezpłatne, dofinansowane przez Prezydenta M. Krosna. Zlecone zostały naszej Organizacji w trybie oferty realizacji zadania publicznego a przeprowadzone zostaną dla 30 osób, w II grupach, w dniach: 26/27 października br.  Czytaj więcej…

III EDYCJA KONKURSU PROFILAKTYCZNO – PLASTYCZNEGO
realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno – Pani Iwony Wójcik-Druciak przy współpracy z Fundacją dla Sztuki oraz z Klubem Pływackim „Swim2win”.

Konkurs ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prace należy składać w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 20 w Krośnie do dnia 15.10.2021r.

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

Edycja Konkursu Plastycznego

Font Resize
Contrast