Skip to main content

Akcja – Szyjemy maseczki

III EDYCJA KONKURSU PROFILAKTYCZNO – PLASTYCZNEGO
realizowanego przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz działającą przy nim Placówkę Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno – Pani Iwony Wójcik-Druciak przy współpracy z Fundacją dla Sztuki oraz z Klubem Pływackim „Swim2win”.

Konkurs ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenie używania telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, gier komputerowych, oglądania telewizji itp.

Realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prace należy składać w Placówce Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” znajdującej się przy ulicy Grodzkiej 20 w Krośnie do dnia 15.10.2021r.

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

Edycja Konkursu Plastycznego

 

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami,

nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Program korekcyjno – edukacyjny pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się bez  stosowania przemocy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza wszystkie osoby z terenu Gminy Miasta Krosna do wzięcia udziału w IV edycji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
    je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje kościelne i inne instytucje;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast