Jeżeli jesteś osobą, która:

  • lubi pomagać,
  • chce bezinteresownie pomóc dzieciom i ich rodzicom

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, która we współpracy z asystentem rodziny będą niosły pomoc dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych:

  • w opiece nad dziećmi,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Podziel się swoim doświadczeniem życiowym i pomóż innym!

Dobro wraca!

Szczegółowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział ds. Asysty Rodziny i Pieczy Zastępczej,

Ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, tel. 134320459, wew. 111/113

www.moprkrosno.pl

Czytaj więcej…

Apel o wrażliwość na problemy ludzi bezdomnych i potrzebujących pomocy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zwracają się do mieszkańców Miasta Krosna z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajmy o osobach bezdomnych oraz mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują.

W takich sytuacjach możemy powiadomić najbliższy posterunek policji, pogotowie ratunkowe, bądź zadzwonić na bezpłatną całodobową infolinię 987 i przekazać informacje o potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy. Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła na mrozie, wymaga pomocy.  REAGUJ!

Ważne numery telefonów:

999 – pogotowie ratunkowe (całodobowo)

997 – Policja (całodobowo)

987 – bezpłatna infolinia dotycząca osób bezdomnych (całodobowo)

13 43 204 59 – MOPR w Krośnie (pn.- pt.: 7:30 – 15:30), …– 13 42 026 87 Dział Interwencji Kryzysowej

Czytaj więcej…

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

 

 

Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać kwalifikowaną rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tych informacji oraz o kontakt z nami pod adresem:

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KROŚNIE
ul. PIASTOWSKA 58, 38-400 Krosno

Font Resize
Contrast