Zmiany dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01 lipca 2019 r.

 

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od                            1 sierpnia2019 r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone                                    z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

W dniu 15 kwietnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzą akcję informacyjną na temat programu „Rodzina 500plus”, w związku z przysługującym od lipca 2019r. świadczeniem wychowawczym na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego.

 

Ponadto pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w godzinach od 10.00 do 12.00 w Sali konferencyjnej MOPR Krosno będą informować osoby zainteresowane o Programie „Mama 4+”, który adresowany jest do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały.

Ze względu na dni wolne w okresie Świątecznym w kwietniu 2019 r. wypłaty zasiłków dokonywane będą:

  • Zasiłek okresowy oraz dożywianie w dniach 11-12 kwietnia
  • Zasiłek stały 17-18 kwietnia
Font Resize