Akcja – Szyjemy maseczki

Fundacja ADRA Polska uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno – prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON.
Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:
https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Czytaj więcej…

Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa w Rzeszowie – Szansa 21 prowadzi zapisy  do projektu, który skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa podkarpackiego. Projekt zakłada udział w zorganizowanych zajęciach sportowo rekreacyjnych, które odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.
Miejsce: Akademia Sportu Chikara Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10
Czas trwania projektu od 23.07.2021r. do 31.10.2021r.

Zapisy pod numerem 739 202 121.

Czytaj więcej…

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00114606/01 dnia 14.07.2021 r. Czytaj więcej…

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli: Czytaj więcej…

Font Resize
Contrast