Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Krosno w 2020r.

W dniu 11 lutego wszystkim Chorym serdecznie życzymy powrotu do zdrowia, dużo uśmiechu, cierpliwości w pokonywaniu swojej choroby, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego, co się z chorobą wiąże.

 

Pracownikom socjalnym, opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pracownikom ochrony zdrowia dziękujemy za wsparcie i opiekę nad osobami chorymi. Życzymy cierpliwości oraz wiedzy pozwalającej przezwyciężyć choroby swoich podopiecznych.

 

                                                        Dyrektor oraz Pracownicy

                                      Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie

W załązeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne w związku z realizacją Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

Font Resize
Contrast